De Schoone Waardin

De geschiedenis van De Schoone Waardin

In de tijd vóór 1902 werden de opzichters in de vier wateringen van Walcheren commiezen genoemd. Hun woningen stonden meestal op de dijk en in het zicht van de schepen. Daarnaast hielden zij herberg. Dit was een lucratieve bezigheid. Zeilschepen moesten vaak dagenlang wachten op een gunstige wind om hun reis voort te zetten. Vooral op de reden van Rammekens lagen vaak schepen die niet konden uitvaren. De bemanning kwam dan aan wal om levensmiddelen en sterke drank in te slaan.

De eerste commies van de Zuidwatering was de parochiaan Piet Willemszoon. Hij werd op 27 januari 1564 aangesteld. Zijn salaris was maar liefst fl. 108,00 per jaar. Zijn bijverdienste was het houden van een herberg. In maart 1779 werd het de commiezen verboden om nog langer zeelieden te herbergen. Ondanks deze resolutie bleef de Ritthems herberg nog ruim een eeuw lang bestaan.

In de laatste jaren – tot 1902 – was De Schoone Waardin ook een ontspanningsplaats voor de beter gesitueerden uit Middelburg en Vlissingen. De ruime paardenstal bood plaats aan tien dieren. De bezoekers zochten een plek onder de luifel van waaruit zij genoten van het uitzicht op de Schelde.

In het begin van de 19de eeuw staat het Commiezenhuis bekend onder de naam De Schoone Waardin. De naam is afkomstig van een schilderij “De Schoone Waardin” dat in de gelagkamer hing. Het schilderij is gemaakt door ene B.J. Koster. Het is een schilderij van de vrouw (Tannetje Koppejan) van de toenmalige Commies Leunis Barentsen. Ze wordt afgebeeld als een stevige Walcherse boerin met kaphoed en gouden naald en draagt oude Walcherse klederdracht. Na de sluiting van de herberg ontbreekt elk spoor van dit schilderij.

De laatste commies-herbergier W. Roelse overleed in 1902. Hierna deed het gebouw dienst als woning van de opzichter van de polder, de heer J.A. Louwers. Louwers kreeg geen vergunning meer om een herberg te houden. In de tweede wereldoorlog hebben de Duitsers het bewoond. In 1944 werd het gebouw afgebroken. Zo kwam er een einde aan een bijzondere periode in de geschiedenis van Ritthem.

Tot aan 26 mei 2019. Dit is de dag waarop Naturistenvereniging Zeelandia de officiële opening heeft van haar nieuwe locatie op deze bijzondere plek.