Vereniging Zeelandia

Het ontstaan van Zeelandia
Naturistenvereniging Zeelandia is in 1974 opgericht en beschikt al sinds 1975 over een eigen terrein. Onze eerste locatie heette “De Belt”. Onze huidige locatie heet “De Schoone Waardin”. Hieronder leest u meer over het ontstaan en de achtergrond van beide locaties.

Locatie “de Belt” – 1975 tot 2018
De naam van de locatie “de Belt” is ontleend aan het feit dat de camping bovenop een oude vuilnisbelt gebouwd was. De vuilnisbelt was gevuld met puin van de gesneuvelde huizen uit Vlissingen en Middelburg tijdens de Tweede Wereldoorlog.
In de loop der jaren hadden wij daar een schitterend terrein gecreëerd met een uniek uitzicht op de scheepvaart op de Westerschelde.Mede als gevolg van de plannen om de marinierskazerne in Vlissingen te vestigen, werd onze vereniging gedwongen uit te kijken naar een ander terrein. Met de hulp van Gemeente, Provincie en andere instanties hebben we een plek gevonden op een stuk grond onderaan de zeedijk bij Ritthem.

Lees meer over de : De Schoone Waardin